راه های ارتباطی با قالیشویی ساروق شامل:
شماره تلفن قالیشویی ساروق / ایمیل مدیریت
  • شعبه شمال تهران: ۲۲۲۷۷۱۲۴ – ۲۲۹۰۸۷۱۲

  • شعبه شرق تهران: ۷۷۸۰۰۴۵۵ – ۷۷۴۰۶۰۸۱

  • شعبه مرکز تهران: ۸۸۹۴۶۲۹۱

  • شعبه جنوب تهران: ۳۳۳۱۲۴۶۲

  • ایمیل: Saroq.com@gmail.com

ثبت سفارش آنلاین قالیشویی ساروق